Zeka testi ve psikoloji

Zekâ Testi ve Psikoloji

Zeka Testleri bize IQ skorunu verdiği gibi aynı zamanda çocukların yaşadıkları klinik anlamdaki sorunların belirlenmesine yol gösterici olmaktadır. Bir çocuğun evde ya da okulda öğrenme güçlüğü, aşırı hareketlilik ve dikkat eksikliği, uyum, davranış sorunları yaşayan bir çocuk varsa bu çocuklara zeka testi yapılması uzman tarafından uygun görülebilir

Yeme Bozukluğu ve Psikoterapi

Yeme Bozukluğu ve Psikoterapi

Yeme bozukluklarının belirli bir nedeni yoktur, kompleks bozukluklardır birçok sebebi olabilir. Genellikle psikolojik, biyolojik çevresel faktörler üçlemesinin bunu tetiklediği düşünülmektedir

Yas ve Bilişsel Davranışçı Terapi

Yas ve Bilişsel Davranışçı Terapi

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi’nin (RDDT) kurucusu Albert Ellis, yaşamın kolay olmadığını, adil ve kötü şeylerin insanların başına gelebileceğini ve olaylara nasıl cevap vereceğimiz konusunda her zaman bir seçeneğimiz olduğunu belirttir.

Trafik psikolojisi

Trafik Psikolojisi

Trafik psikolojisi, bireylerin trafikteki davranışlarını ve bu davranışların altında yatan psikolojik süreçleri inceleyen bir alandır. Özellikle sürücülerin davranışları ve zihinsel süreçleri bu alanın konusunu oluşturmaktadır.

Psikoterapi

Terapi Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İnsan olmanın gereği, ruhsal pek çok süreçten geçeriz, bir desteğe ihtiyaç duyduğumuzdaysa terapiste ihtiyaç duyabiliriz. Peki terapi sürecinde nelere dikkat etmeliyiz?

Karantina psikolojisi

Tam Kapanmanın Psikolojik Etkileri

Toplumsal ve ekonomik düzeni derinden etkileyen bu virüs, insanlarda belirsizlik ve korkunun hakim olduğu evrensel bir varoluşsal kriz ortaya çıkarmıştır.

Şeker Hastalarıyla Bilişsel Davranışçı Terapi

Şeker hastalığında yaşanabilecek olan depresyona karşı Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) uygulanabilir. Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemi ise bu tür durumlarda, şeker hastalarında uygulanabilecek oldukça etkili terapi yöntemlerinden biridir. 

Psikolojik sağlık ve kültür

Sağlık Psikolojisinde Kültürel Çalışmalar

Kültür bir toplumun yaşam biçimi olarak tanımlanırken, insanın sağlık algısını da etkilemektedir.