Yazılar

Karantina psikolojisi

Tam Kapanmanın Psikolojik Etkileri

/
Toplumsal ve ekonomik düzeni derinden etkileyen bu virüs, insanlarda belirsizlik ve korkunun hakim olduğu evrensel bir varoluşsal kriz ortaya çıkarmıştır.