SAĞLIK PSİKOLOJİSİNDE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

Psikolojik sağlık ve kültür

Kültür bir toplumun yaşam biçimi olarak tanımlanırken, insanın sağlık algısını da etkilemektedir.

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı (1974); “yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, mental ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir” şeklinde tanımlamıştır. Kültür ise bir toplumun yaşam biçimi olarak tanımlanırken, insanın sağlık algısını da etkilemektedir. Sosyokültürel hastalıklar ve organik hastalıklar, kültürün kaynağından gelen faktörlerin etkisi altında kalmaktadır. Sağlığın herkes tarafında yapılan birçok tanımı vardır ve tek bir tanımla açıklamak oldukça zordur. Ayrıca, sağlık çeşitli faktörlerden dolayı etki altında kalır, bunlar; sosyal, kültürel, ekonomik, fiziksel ve biyolojik olarak adlandırılır.

Sağlık ve hastalığı etkileyen birçok faktörler vardır, bunlar ekonomik durum, aile yapısı, cinsiyet rolleri, evlilik örüntüleri, cinsel davranış, önleyici örüntüler, nüfus politikası, hamilelik ve doğum pratikleri, vücut imajındaki değişmeler, beslenme, giyinme, kişisel hijyen, konut düzenlemeleri, genel sağlık düzenlemeleri, meslekler, din, alışkanlıklar, kültüre bağlı stres, göçmen statüsü, madde kullanımı, boş zaman alışkanlıkları, ev hayvanları ve kuşlar, kendi kendini tedavi stratejileri ve terapilerdir.

Olumlu psikolojik işlevsellikte psikolojik iyilik halinin önemi vurgulanmakta ve bu durumun belirlenmesinde kendilik kabulü, başkalarıyla olumlu ilişkiler, özerklik, bireyin kendine uygun çevre oluşturabilme becerisi, yaşamda amaç belirleyebilme ve kişisel büyüme üzerinde durulmaktadır (Ryff ve Singer 1996).

Sağlık psikolojisi, insanların sağlıklı olabilmek için nasıl yaşamaları gerektiği, ayrıca hasta olduklarını ve hastalık durumlarında bu duruma nasıl tepki verdiklerini araştırır ve inceler.