ROMANTİK İLİŞKİLER VE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Romantik ilişkiler ve terapi

Etkili iletişim, sorun çözme becerilerine sahip olma ve bireylerin birbirlerinin ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmaları bir ilişkiyi uzun süre ayakta tutmaya yarar sağlayan güçlü etmenlerdir.

“İdeal romatik bir ilişki nasıl olmalı?” sorusuna herkes tarafından verilecek çeşitli yanıtlar vardır. Kimisi ideal ilişkileyi anne ve babasından gördüğü ilişki ile bağdaştırırken, kimisi ise çevresinden, dizilerden veya kitaplardan karşılaştıkları ilişkiler üzerine bir ideal romantik ilişki tanımı oluştururlar.

Modern yaşamdaki ilişki problemlerine bakıldığında ise, bu ilişki problemlerinin genellikle gerçeği yansıtmayan “ideal ilişki” beklentilerinden kaynaklandığı görülmektedir. Gerçeği yansıtmayan beklentiler sorunların oluşmasına neden olurken, aşk ise çoğu zaman ilişkiyi ayakta tutmak için yeterli bir etken olamamaktadır. Etkili iletişim, sorun çözme becerilerine sahip olma ve bireylerin birbirlerinin ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmaları bir ilişkiyi uzun süre ayakta tutmaya yarar sağlayan güçlü etmenlerdir.

Karşılaşılan ilişki sorunlarına bakıldığında yaygın olarak görülen sorunlar şunlardır: iletişim problemleri, kontrol etmek ya da kontrol edilmek, karşılıklı olarak problemleri çözememek, eşlerden birinin ya da her ikisinin de ilişkiyi zorlayıcı şekilde depresyon ya da anksiyeteye sahip olması ve zamanla birbirinden uzaklaşmak. Sıklıkla karşılaşılan bu problemlerin nedenlerine bakıldığında, bilişsel çarpıtma adı verilen düşünce hatalarının varlığı saptanır. Bu düşünce hatalarının, ilişkilerde sıklıkla karşılaşılan yanlış anlaşılmaların engellenmesi ve çiftlerin ilişki problemlerinin üstesinden gelmeleri Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ile sağlanabilmektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi, yaşanan problemler karşısında zihinde beliren otomatik düşüncelere alternatif ve nesnel açıklamalar getiren bir terapi yöntemidir. Zaman zaman karşılaşılan problemlerin altında düşünülenden çok farklı sebep ve çözüm yolları olabilmektedir, bu sebeple, Bilişsel Davranışçı Terapi teknikleri gözle görülen davranışların ve kişilerin akıllarından geçen düşüncelerin bir atım ötesini araştırmaya yardımcı olabilmektedir. Aynı zamanda çiftlerin eşleriyle aralarında çıkan sorunlar, gerçekçi olmayan beklentiler, yetersiz iletişim ve çarpıtılmış düşünceler Bilişsel ;Davranışçı Terapi ile saptanabilir ve değiştirilebilir.