Psikolog Dr. Ezgi Ildırım

EZGİ ILDIRIM
Doktor Psikolog

Psikolog Dr. Ezgi Ildırım

Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (İngilizce) Bölümü’nden 2009 yılında onur derecesi ile mezun oldu. Doç. Dr. Neylan Ziyalar danışmanlığında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Yüksek Lisans programını Görgü Tanıklığında Yanılabilirlik başlıklı çalışmasıyla tamamladı. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Doktora programında eğitimini tamamlamıştır.

Ek alan olarak Uygulamalı (Klinik) Psikoloji’de yüksek lisans derecesini almak üzere tez yazım aşamasındadır.

İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak 2014-2019 yılları arasında görev yapmıştır. Halen Beykoz Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak dersler vermektedir.

Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği üyesidir.

 • Renk Çemberi Projesi, Genç Hayat Vakfı, Ölçme Değerlendirme Uzmanı (2013)
 • Liseli Gençler ve Şiddet, Genç Hayat Vakfı, Araştırma Görevlisi (2013)
 • Gençruh Projesi, Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, Psikolojik Danışmanlık, (2013)
 • Renk Çemberi Projesi’ Öğretmen Eğitimi, Genç Hayat Vakfı, Ölçme-Psikolojik Değerlendirme (2012)
 • ‘Youth is on STAGE for Gender Equality’  Projesi , Genç Hayat Vakfı, Ölçme-Psikolojik Değerlendirme (2012)
 • Çocuğa Karşı Ev İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi, Genç Hayat Vakfı, Araştırma Görevlisi (2012)
 • Sigara, Alkol, Madde Bağımlılığı Tedavi Programı, Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, Psikolojik Danışman (2012)
 • School Children Menthal Health Project (Fransa EHESP), Prof. Dr.Kültegin Ögel yönetiminde araştırma görevlisi (2012)
 • Kulaktan Kulağa Madde Bağımlılığını Önleme Kısa Programı, Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, Psikolojik Danışman (2012)

Ildırım, E. (2013).  Görgü Tanıklığında Yanılabilirlik. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Universitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı.

Ögel, K, Yorohan, R, Ildırım, E. Cannabis Use And Psychological Health Among High School Students. 7. Balkan Adli Bilimler Akademisi Kongresi. Tiran, Arnavutluk, 2010 (Sözel Bildiri)

Demircan, YT, Ildırım, E, Gedik Küçük, Z, Gölge, ZB, Mental retarde çocukların ifadelerinin güvenirliği ve cinsel istismar suçlarındaki rolü XI.Adli Bilimler Kongresi, Kuzey Kıbrıs, 23-26 Nisan 2014 (Poster Bildiri)

Ziyalar, N, Ildırım, E, Gedik Küçük, Z, Erel Ö, Adli psikolojinin kullanım alanları, Güncel Hukuk,5-125, (Mayıs 2015)

Ildırım, E, Ziyalar, N, Doğangün, B. Görgü Tanıklığında Yanılabilirlik: Zaman ve Soru Biçiminin Etkisi, II. Adli Psikoloji Sempozyumu, Aydın, 20-22 Mart 2015 (Sözel Bildiri)

İşcan, MY, Ziyalar, N, Çalıcı, C, Ildırım, E, Awareness against cyber victimization among online social networking users: A pilot study on Facebook, 11th Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Science, Iasi, 10-13th Haziran 2015

 • Travma
 • Travma Hafızası
 • Görgü Tanıklığında Hafıza
 • Bilişsel Davranışçı Terapiler
 • Madde ve Alkol Bağımlılığı