Psikoloh Günseli Aşar Psikolojik Sağlık ekibi

Günseli Aşar
Klinik Psikolog-Online Psikoterapist

Rasyonel Psikoloji Enstitüsü psikolog ekibinde, klinik psikolog, online psikoterapist olarak hizmet vermektedir. Enstitü bünyesinde süpervizör Dr. Murat Artıran yönetiminde danışan görmektedir. Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi bilimsel araştırmaları yürütmektedir.

Diplomalar: 

 • Klinik Psikolog Günseli Aşar psikoloji bölümünden 2013 yılında onur derecesiyle mezun olmuştur.
 • Murat Artıran danışmanlığında İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisan Programı’nı 2019 yılında “Otomatik Düşünceler ve İrrasyonel İnanışların Duygu Durum ve Depresyon Üzerindeki Etkisi” konulu tezi ile tamamlamıştır.

Çalışma Hayatı:

2013 yılından itibaren çeşitli özel kurumlarda çocuklarla çalışmakta, aynı zamanda çocuklara oyun terapisi uygulamaktadır.

Üyesi olduğu kuruluşlar:
Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği, Türk Psikologlar Derneği

Aldığı Bazı Eğitimler:

 • Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi (Rational Emotive Behavior Therapy) ve Bilişsel Davranışçı Terapi (Cognitive Behavioral Therapy). Affiliated Training Center of Albert Ellis Institute – (AEI) – Turkey
 • Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi Yöntemleri ile Çocuklar İçin Psikoterapi “Kristene A. Doyle, Ph.D., Sc.D.”  Albert Ellis Enstitüsü
 • Doç. Dr. Murat Artıran‘dan özel süpervizyon desteği almıştır.
 • Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi
 • Türkçe PREP (PASS Reading Enhancement Program)
 • Öğrenme Güçlüğü Uygulayıcı Sertifika Programı
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV)-Türk Psikologlar Derneği (TPD) -2016-
 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) – Türk Psikologlar Derneği (TPD)2016-
 • Stanford Binet Zeka Testi
 • Aile Danışmanlığı Eğitimi (450 saat)

Kitap Yayını:

 • Çocuklarda ve Ergenlerde Psikolojik Değerlendirme Araçları ve Yöntemleri Uygulamacının El Kitabı. Editör: Murat Artıran. Der Yayınları.