Dr. Murat Artıran

MURAT ARTIRAN
Rasyonel Psikoloji Enstitüsü Direktörü
Doktor Klinik Psikolog Psikoterapist Yazar Akademisyen

Dr. Murat Artıran
Rasyonel Psikoloji Enstitüsü Direktörü
Doktor Klinik Psikolog, Psikoterapist, Yazar, Akademisyen

Eastern Kentucky Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünden mezun oldu. Ardından West Virginia’da Amerikan Public Üniversitesi’nde psikoloji yüksek lisansını tamamladı.

2006 yılında Amerika Birleşik Devletleri New York şehrinde Albert Ellis Enstitüsü’nde psikoloterapi eğitimleri aldı.

2010 yılından itibren 2013 yılına kadar New York’ta Kristene A. Doyle, Ph.D., Sc.D. (St. John’s University, New York) ve Raymond DiGiuseppe, Ph.D.; Sc.D. (St. John’s University, New York) ile birlikte çalışmalar yaptı ve eğitimler verdi.

2014 yılında Uluslararası Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Süpervizörü ve Eğitmeni ünvanı aldı.

2013-2019 yılları arasında İstanbul Arel Üniversitesi’nde, 2019 yılından beri de Maltepe Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmaktadır; psikoterapi, klinik psikoloji, psikopatoloji ve Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimleri vermektedir.

Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Yetkili Yetiştirme Merkezi’nin direktörlüğünü 2014 yılından beri yürütmektedir.

A Cross-Cultural Redefinition of Rational Emotive and Cognitive Behavior Therapy: From the West to the Middle East (Routledge, New York) kitabının yazarıdır.

Rational Emotive & Cognitive Behavior Bilimsel Dergisi’nde hakemdir.

Türkçe’ye çevirisini yaptığı kitaplar: (1) Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi Uygulamacının Klavuzu isimli kitabın Türkiye Editörü ve çevirmenidir. (2) Klinik Psikoloji – Bir Modern Sağlık Uzmanlık Mesleği (Nobel Yayınları); (3) Çocuklarda ve Ergenlerde Duygusal Düzenleme (Nobel Yayınları) adlı kitapların çevirmenidir.

Ulusal ve uluslararası dergilerde psikoterapi, motivasyon ve psikolojik testler alanlarında bilimsel makaleleri bulunmaktadır.

AEI: Associate Member of Albert Ellis Institute
ABCT: Association for Behavioral and Cognitive Therapies
APT: American Play Therapy Association

Psikoloji Lisans: Eastern Kentucky University, Richmond, KY, ABD

Psikoloji Yüksek Lisans: American Public University, Charles Town, WV, ABD ve Klinik Psikoloji alanında ayrıca yüksek lisans bitirmiştir.

Psikoterapi Eğitimleri: Albert Ellis Institute – New York, ABD (Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Eğitimci ve Süpervizörlük Derecesi)

Klinik Psikoloji Doktora: Klinik Psikoloji alanında doktorasını Bölüm 1.’si olarak ONUR DERECESİ ile, Ergenlik Çağı Çocuklarında Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi alanında yaptığı tez çalışmasını yayınlayarak tamamlamıştır.

4 yıllık psikoloji lisans eğitimi üzerine 2 yıl psikoloji yüksek lisans eğitimi ve 4 yıl klinik psikoloji doktora eğitimi almıştır, 4 yıllık Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı psikoterapi eğitiminden geçmiştir. Toplam 14 yıllık bir eğitim ve uygulama birikimini 2 yıllık staj eğitimini aldığı Albert Ellis Enstitüsü, La Guardia Homeless Center ve İstanbul Arel Üniversitesi stajları ile sürdürmüştür. 15 yıla varan eğitim hayatından sonra çalışma, öğretme, yazma ve ‘öğrenme’ hayatına devam etmektedir.

Artiran, M.; Simsek, F. O., Turner, M. (2019). Role of Rumination and Reflection on Irrational Beliefs and Psychological Distress. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 1–13. doi:10.1017/S1352465819000031

Artiran, M., Şimşek, Ö. F. & Turner, M. (Accapted). A New Scale Based On Rational Emotive Behavior Therapy And Self-Determination Theory: Development Of Rational Emotive Self Determination Scale (RESD). Behavioural and Cognitive Psychotherapy. Cambridge Press. Ölçek ICCP 2017, The 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy Kongresi’nde sunulmuştur. 29th of June – 1st of July 2017 Cluj-Napoca,Transylvania, ROMANYA.

Artiran, M. (2011). “Learning to Perceive Differently with Rational Emotive Behavior Therapy: An Ethical and Professional Approach to Changing Client’s Neurotic Disturbances”. Master’s Degree Requirement. American Public University. West Virginia, USA.

Artiran, M. & DiGiuseppe, R. (in review). An Experimental Research: Rational Beliefs and Its Effectiveness on Treating Mental İllnesses. In Process. (Bir Deneysel Çalışma: Rasyonel İnanışlar ve Bunların Psikopotalojik Rahatsızlıkların Tedavisinde Etkileri. Journal of Rational Emotive & Cognitive Behavior Therapy. Springer.

Artiran, M. & DiGiuseppe, R. (in review). A Turkish Translation for a Measures of Irrational and Rational Beliefs: Reliability, Validity Studies and Confirmation of the Four Cognitive Processes Model. Journal of Rational Emotive & Cognitive Behavior Therapy. Springer.

Artıran, M., Er, C. & Artıran, H. M. (2019). Özel Eğitim Öğretmenlerinde Negatif Düşüncelerin Tükenmişlik Düzeyi ve İş Doyumu ile İlişkisi. Journal of Elementary Education (İlköğretim Online Dergisi). ULAKBİM-TR

Artiran, M. (2015). Akılcı Duygucu Davranışçı Kuram ve Öz-Belirlenim Kuramı Çerçevesinde Yeni Bir Ölçek: Akılcı-Duygucu Öz-Belirlenim (ADÖB) Ölçeği’nin Geliştirilmesi – Doktora Tezi. Istanbul Arel University, Turkey.

Artıran, M. (2019). Predicting Positive and Negative Affect in Adolescents: The Role of Irrational Beliefs in Basic Psychological Needs. (Ergenlerde Olumlu ve Olumsuz Duygulanımın Yordanmasında Temel Psikolojik İhtiyaçlar İrrasyonel İnanışlarının Rolü).

 TUBİTAK 1001 – (Görevi: Araştırmacı) Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı. The Gap between Language and Experience and its Effects on Mental Health: The Importance of Language in Daily Life and Helping Process. (Dil ile Yaşantı Arasındaki Aralık ve Ruh Sağlığına Etkileri: Günlük Yaşamda ve Psikolojik Yardım Süreçlerinde Dilin Önemi)

A Cross-Cultural Redefinition of Rational Emotive and Cognitive Behavior Therapy: From the West to the Middle East by Murat Artiran (Author)

Routledge; 1 edition (21 August 2019)

Rational Emotive Behavior Therapy in Sport and Exercise (Routledge Psychology of Sport, Exercise and Physical Activity) Hardcover – 5 Dec 2017

Rebounding from Injury and Increasing Performance Using Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)

Psikoterapi Vaka Örneği: Sakatlıktan Çıkmak ve Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapiyi Kullanarak Performansı Artırmak.

Link: https://www.amazon.co.uk/Rational-Behavior-Exercise-Routledge-Psychology/dp/1138688452