Zeka testi ve psikoloji

Zekâ Testi ve Psikoloji

/
Zeka Testleri bize IQ skorunu verdiği gibi aynı zamanda çocukların yaşadıkları klinik anlamdaki sorunların belirlenmesine yol gösterici olmaktadır. Bir çocuğun evde ya da okulda öğrenme güçlüğü, aşırı hareketlilik ve dikkat eksikliği, uyum, davranış sorunları yaşayan bir çocuk varsa bu çocuklara zeka testi yapılması uzman tarafından uygun görülebilir
Yeme Bozukluğu ve Psikoterapi

Yeme Bozukluğu ve Psikoterapi

/
Yeme bozukluklarının belirli bir nedeni yoktur, kompleks bozukluklardır birçok sebebi olabilir. Genellikle psikolojik, biyolojik çevresel faktörler üçlemesinin bunu tetiklediği düşünülmektedir
Yas ve Bilişsel Davranışçı Terapi

Yas ve Bilişsel Davranışçı Terapi

/
Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi'nin (RDDT) kurucusu Albert Ellis, yaşamın kolay olmadığını, adil ve kötü şeylerin insanların başına gelebileceğini ve olaylara nasıl cevap vereceğimiz konusunda her zaman bir seçeneğimiz olduğunu belirttir.
Trafik psikolojisi

Trafik Psikolojisi

/
Trafik psikolojisi, bireylerin trafikteki davranışlarını ve bu davranışların altında yatan psikolojik süreçleri inceleyen bir alandır. Özellikle sürücülerin davranışları ve zihinsel süreçleri bu alanın konusunu oluşturmaktadır.
Psikoterapi

Terapi Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

/
İnsan olmanın gereği, ruhsal pek çok süreçten geçeriz, bir desteğe ihtiyaç duyduğumuzdaysa terapiste ihtiyaç duyabiliriz. Peki terapi sürecinde nelere dikkat etmeliyiz?
Karantina psikolojisi

Tam Kapanmanın Psikolojik Etkileri

/
Toplumsal ve ekonomik düzeni derinden etkileyen bu virüs, insanlarda belirsizlik ve korkunun hakim olduğu evrensel bir varoluşsal kriz ortaya çıkarmıştır.

Şeker Hastalarıyla Bilişsel Davranışçı Terapi

/
Şeker hastalığında yaşanabilecek olan depresyona karşı Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) uygulanabilir. Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemi ise bu tür durumlarda, şeker hastalarında uygulanabilecek oldukça etkili terapi yöntemlerinden biridir. 
Psikolojik sağlık ve kültür

Sağlık Psikolojisinde Kültürel Çalışmalar

/
Kültür bir toplumun yaşam biçimi olarak tanımlanırken, insanın sağlık algısını da etkilemektedir.
Romantik ilişkiler ve terapi

Romantik İlişkiler ve Bilişsel Davranışçı Terapi

/
Etkili iletişim, sorun çözme becerilerine sahip olma ve bireylerin birbirlerinin ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmaları bir ilişkiyi uzun süre ayakta tutmaya yarar sağlayan güçlü etmenlerdir

Psikoterapi ve Kültür İlişkisi

/
Psikoterapi, terapist ile hastanın sözlü iletişimlerine ve dinamik bir ilişki içerisinde etkileşimlerine dayanan, değişim oluşturmayı amaçlayan psikiyatrik bir tedavi yöntemidir.